Vukota Vukotić, TRAGOM DOKUMENATA – O učešću Crnogoraca u Srpskoj revoluciji 1848-49, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br. 12. 2016