U društvu sa Turskim poslanikom na Cetinju, Narodni Muzej Crne Gore, Cetinje