Tatjana Rajković. Brak kroz prizmu patrijarhata, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br. 11, 2015