Tatjana Adžić, Konzervacija ćilima iz muzeja Marka Miljanova, Glasnik Narodnog muzeja, br.5, 2009