Stojanka Ivanišević,Rariteti u Dvorskoj biblioteci na Cetinju, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br.6, 2010