ДРЖАВНИ АРХИВ ЦРНЕ ГОРЕ 2

11 априла, 2021

Статут Барске читаонице, са потписима муфтије Карађузовића и осталих, 22.10.1894. године

11 априла, 2021

Молба Књажевској Влади за потврђивање Статута Барске читаонице, 23.10.1894. године

11 априла, 2021

Одобрење Статута Барске читаонице од стране Министарства , 10.12.1894. године

11 априла, 2021

Телеграм капетана Лазовића у вези католичке цркве чију изградњу помиње надбискуп Милиновић, 27.11.1894

11 априла, 2021

Писмо окружним капетанима са обавјештењем о служењу прве католичке мисе на словенском језику, децембар 1894. године

11 априла, 2021

Обавјештење капетанима о служењу прве католичке литургије на словенском језику у Бару, децембар, 1894. године.

11 априла, 2021

Писмо управнику вароши Бар о служењу прве католичке мисе на словенском језику, децембар 1894. године

11 априла, 2021

Писмо капетану Ђуровићу у Даниловград са инструкцијама поводом католичке литургије на словенском језику, децембар 1894. године

11 априла, 2021

Окружни суд Подгорица о случају ћерке Мехмеда Мандића и Ива Команина, јул 1895

11 априла, 2021

Уговор о најму између ћерке Мехмеда Мандића и Ива Команина, август 1889. године

11 априла, 2021

Одлука о случају ћерке Мехмеда Мандића, 25.07.1895. године

11 априла, 2021

Пуномоћје исељених барских муслимана, којим се барском капетану Зејнел бегу даје могућност управљања над њиховим добрима у Црној Гори, јун 1895. године