Јован Мухадиновић, ПОСЈЕТА КЊАЗА НИКОЛЕ ЦАРИГРАДУ 1899. ГОДИНЕ, Матица, 2018, бр. 76