Jovan Muhadinović, POSJETA KNJAZA NIKOLE CARIGRADU 1899. GODINE, Matica, 2018, br. 76