Јован Мухадиновић, ОТВАРАЊЕ ТУРСКОГ ПОСЛАНСТВА НА ЦЕТИЊУ 1879. ГОДИНЕ, Матица, 2017, бр. 71