Уговор о најму између ћерке Мехмеда Мандића и Ива Команина, август 1889. године