Ugovor o najmu između ćerke Mehmeda Mandića i Iva Komanina, avgust 1889. godine