Телеграм са изразом лијепих жеља турског султана Абдулахамида II, књазу Николи и његовој породици, 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе