Телеграм подгоричког капетана Лазовића о офитима-киријама џамијских дућана, МУД, 1886.