Телеграм капетана Лазовића у вези католичке цркве чију изградњу помиње надбискуп Милиновић, 27.11.1894