Телеграм Дервиш бега Љубовића министру унутрашњих ђела, о упису рођака, МУД 1882.