Телеграм барског капетана Поповића о доласку на Цетиње барских муслиманских свештеника, МУД, мај, 1885.