Стојанка Иванишевић,Раритети у Дворској библиотеци на Цетињу, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010