Статут Барске читаонице, са потписима муфтије Карађузовића и осталих, 22.10.1894. године