Statut Barske čitaonice, sa potpisima muftije Karađuzovića i ostalih, 22.10.1894. godine