Слађана Жуњић, Историја цркве Св. Ђорђа у Пиперима, Гласник Народног музеја Црне Горе, бр.6, 2010