Slađana Žunjić, Istorija crkve Sv. Đorđa u Piperima, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, br.6, 2010