Свједочанство продаје земље у Спужу од стране муслимана Бошковића, капетану Богићу Марковићу, МУД, фебруар 1885.