Пуномоћје исељених барских муслимана, којим се барском капетану Зејнел бегу даје могућност управљања над њиховим добрима у Црној Гори, јун 1895. године