Признаница о предатом новцу Ислам бегу Мушовићу, децембар 1896. године.