Препорука војводе Сима Поповића књазу Николи да се римокатолицима на Приморју помогне у изградњи цркве, МУД, 1882.