Предлог бискупа Strossmayera књазу Николи да се за барског надбискупа постави Анђелко Воршак, 9.03.1883. године,АБОНМЦГ