Потврда наредбе да се одузме роба Мују Ђжаневићу у Бару, април 1896.