Понуда војводе Селим бега, црногорским властима, за изнајмљивање његове куће у Бару, пригодне за телеграфску штацију, МУД, мај 1882.