Подгорички капетан Лазовић у расту Миркове вароши – Нове Подгорице и задовољству становника различитих вјера,МУД, новембар 1886.