Подгорички капетан Бећир бег Османагић, поздравља у име Економског друштва у којем су припадници свих вјера, здрави долазак књаза Николе у Петроград, МУД, август 1882.