Писмо баркског надбискупа Шимуна Милиновића, књазу Николи са објашњењем поднијете оставке, децембар 1889. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе