Писмо честитке бискупа Strossmayera књазу Николи, 9.08.1884. године, Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе