Писмо црногорских власти Салих ефендији да се барски капетан више неће мијешати у питања извршавања шеријата, МУД, септембар 1883.