Писмо српског композитора Евђенија Стојановића у вези композиције – Црној Гори – коју је по препоруци пјесника Лазе Костића, послао април 1889. године,Архивско – библиотечко ођељење Народног Музеја Црне Горе