Писмо задарског композитора Петру Рамадановићу, књажевском агенту у Котору, да прослиједи Књажевском двору композицију посвећену књагињи Зорки Карађорђевић, 23.12.1883. године, АБОНМЦГ