Писмо војводи Бећир бегу Османагићу у вези наредбе хапшења његових синоваца, мај 1896. године