Писмо војводе Шака Петровића о трошковима Сокол Баца арбанашког првака и црногорског повјереника, МУД, јул 1885.