Писмо барском викару Коловићу о поклоњеној главици Св. Вида за римокатоличко гробље, МУД, 1882.