Писмо барског викара Јосифа Коловића књазу Николи, МУД, март 1882.