Оптужба против барског капетана Зејнел бега и његовог утицаја да се мркојевићка дјеца не пријаве у Земљодјелску школу, 10.02.1896