Одобрење Статута Барске читаонице од стране Министарства , 10.12.1894. године