Odobrenje Statuta Barske čitaonice od strane Ministarstva , 10.12.1894. godine