Одобрење књаза Николе Улцињанима да граде џамију (АБОНМЦГ)