Одговор министра иностраних ђела у вези офита-кирија џамијских дућана, МУД, децембар 1886.