Обавјештење о тражењу ђака из Мркојевића за Земљодјелску школу, 19.01.1896.за Земљодјелску школу, 19.01.1896.