Обавјештење о слању дуга Меду Јукову Балићу са рендиране земље у Спужу, септембар 1896.