Наређење министра унутрашњих ђела да се муфтија пошаље на Цетиње, МУД, 1886