Наређење министра унутрашњих дјела да се казне Подгоричани који су картали, 11.06.1896