Наређење да се војводи Бећир бегу дозволи да преузме купљеног овна, септембар 1896.