Наредба спушком капетану Саву Мећикућићу у вези куће Алила Мећикућића, МУД, август 1886.